Projekt LIFE+ MORENERGY został zakończony 30 września 2015 r.

Głównym celem projektu było wykazanie funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania energii z biomasy odpadowej – słomy z roślin rolniczych. Główną zaletą tej technologii jest zastosowanie mikronizacji.

Linia demonstracyjna będąca przedmiotem projektu została zrealizowana w minimalnej skali pozwalającej na wdrożenie tego rozwiązania w gospodarce.

Więcej informacji w zakładce „Materiały do ściągnięcia.

The main objective of the project was to demonstrate the operation of an innovative technology for generation of energy from waste biomass. The main advantage of the technology is based on micronisation.

The demonstration line being the subject of the project has been completed on a minimal scale allowing for the implementation of this solution in the economy.

More information in the tabDownload„.