Materiały do ściągnięcia / Download

Ulotka (po polsku)

Leaflet (in English)

Raport laika / Layman report

Plan komunikacji po zakończeniu projektu / Afterlife communication plan

Prezentacja podsumowująca realizację projektu (po polsku)